Cookies บนเว็บไซต์

คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ คืออะไร? ทำไมต้องขออนุญาตใช้งาน

ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าหลายครั้งเมื่อกดเข้าใช้งานเว็บไซต์ เรามักจะเห็นแจ้งเตือนจากคุกกี้ ( cookies ) บนเว็บไซต์ขึ้นมาให้เรากดยอมรับ  มาทำความรู้จักกับคุกกี้บนเว็บไซต์ว่าคืออะไร หากกดยอมรับจะมีผลอะไรตามมาบ้าง

 

 

คุกกี้ (cookies) คืออะไร? 

คุกกี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากมีการใช้งานของเว็บไซต์ โดยใช้เบราว์เซอร์ในการเข้าชม เมื่อกดยอมรับการใช้งานของคุกกี้บนหน้าเว็บไซต์ คุกกี้จะทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล เจ้าของเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลจากการบันทึกลงบนเบราว์เซอร์ จึงทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน การใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานจึงง่ายขึ้น เมื่อเจ้าของเว็บไซต์อยากนำเสนอสินค้าและบริการก็จะใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้งาน สร้างความประทับใจในการใช้งานได้อีกด้วย    

ในส่วนของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA  จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว มีการกำหนดเงื่อนไขของการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน หากเว็บไซต์ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเอง 

หรือหากไม่ยอมรับการใช้งานของคุกกี้บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการและการเข้าชมเนื้อหาก็จะสามารถเข้าชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้บางส่วนเท่านั้น จำเป็นจะต้องไปรีเซ็ตการตั้งค่าส่วนบุคคลบนหน้าเว็บไซต์เพื่อปลดบล็อกและอนุญาตให้มีการใช้งานของคุกกี้

 

คุกกี้ (cookies) ถือกำเนิดเพื่ออะไร?

คุกกี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เว็บไซต์นั้นสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่บราวเซอร์ อำนวยความสะดวกต่อการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลได้แก่ประเภทต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลแบบฟอร์มที่ผู้ใช้งานกรอกไว้ 

2.ข้อมูลการบันทึกว่าเคยเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้หรือไม่

3.ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของผู้ใช้งานเว็บไซต์

 

ในทางการตลาด และการโฆษณา คุกกี้ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปประมวลผล นำเสนอสินค้าและบริการเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการที่มากขึ้น

ทั้งยังคุกกี้สามารถลบทิ้งได้โดยตัวของผู้ใช้งานเอง แต่ค่าอ้างอิงต่างๆที่เคยใช้งานจะหายไป 

ส่งผลให้การใช้งานจะยุ่งยากมากขึ้นเพราะต้องเริ่มใหม่หมด หากมีการกรอกข้อมูลหรือการตั้งค่าที่หลายขั้นตอน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะไม่พึงพอใจและหงุดหงิดที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้ง                                                                                                                

 

คุกกี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1.คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง 

เป็นคุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นและบันทึกข้อมูลด้วยเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานกำลังเข้าใช้บริการ 

ยกตัวอย่างเช่น หากเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ จากเว็บเบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์จะส่งคำขอเพื่อใช้ยืนยันว่ากำลังติดต่อโดยตรงกับเว็บไซต์ เบราเซอร์จะเก็บคำยืนยันนี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 

 

2.คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้ของบุคคลที่สามจะแตกต่างจากคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เพราะจะทำหน้าที่ติดตาม พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน มักจะเน้นจุดประสงค์เพื่อการตลาด และการโฆษณาเป็นหลัก สามารถแบ่งปันการบันทึกข้อมูลให้เว็บไซต์และแบรนด์ที่ขายสินค้าและบริการได้อิสระมากกว่าคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง         

cookies

 

คุกกี้ป็อบอัพหรือคุกกี้แบนเนอร์คืออะไร?

หากมีการกดเข้ารับชมเว็บไซต์ มักจะพบกับแบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป็อปอัพ เป็นแบนเนอร์ซึ่งเป็นวิธีการขอเก็บคุกกี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้ารับชมเว็บไซต์สามารถกดยอมรับคุกกี้ผ่านแบนเนอร์ วิธีการนี้เป็นวิธีการให้ความยินยอมการใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สะดวกและได้รับความนิยม ไม่ซับซ้อนและถือเป็นการแจ้งจุดประสงค์การใช้คุกกี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังกดเพื่อตั้งค่าการใช้คุกกี้ผ่านแบนเนอร์ได้อีกด้วย 

 

ในเว็บไซต์นั้นจำเป็นจะต้องมีคุกกี้พอลลิซี

คุกกี้พอลลิซี มีเพื่อแจ้งรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์นั้นๆ ส่วนมากจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์โดยสามารถกดลิงค์จากแบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพ หรือหากจะกดเพื่อเข้าดูรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์โดยตรงก็ทำได้เลยเช่นกัน

 

ส่วนประกอบของคุกกี้พอลลิซี มีองค์ประกอบดังนี้

1.ความหมายของคุกกี้นี้คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ โดยมีไว้บันทึกข้อมูลและตั้งค่าตามวัตถุประสงค์ของคุกกี้แต่ละประเภท

2.โดยมีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการจัดเก็บคุกกี้นั้น ตัวอย่างเช่น บันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์เมื่อเข้าใช้งานในครั้งต่อไป 

3.ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า ไพรเวทซี่ พอลลิซี 

4.ประเภทของคุกกี้ที่เว็บไซต์จัดเก็บทั้งคุกกี้ที่จำเป็นและคุกกี้ที่ไม่จำเป็น ยกตัวอย่างชเ่นคุกกี้โฆษณา หรือคุกกี้เพื่อการวัดผลของเว็บไซต์ 

 

หากมีคุกกี้แบนเนอร์แล้วจำเป็นจะต้องมีคุกกี้พอลลิซีอีก

เพราะแบนเนอร์คุกกี้ กับนโยบายคุกกี้เป็น 2 สิ่งที่ต่างกัน แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่แยกออกจากกันไม่ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพควรมีรายละเอียด หรือลิงค์เพื่อเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์อีกหน้า ทำให้ผู้ใช้งานได้อ่านรายละเอียดการใช้นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์ว่ามีการจัดเก็บประเภทคุกกี้อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดเก็บอย่างไร อะไรเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องจัดเก็บ หรือไฟล์คุกกี้ในเว็บไซต์มีประเภทไหนบ้าง จะทำให้สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ที่เจ้าของเว็บไซต์จะต้องขอความยินยอมการใช้คุกกี้ ซึ่งก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง และผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถกดยอมรับคุกกี้หรือตั้งค่าการใช้งานผ่านแบนเนอร์คุกกี้ได้

 

สรุป

คุกกี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หากใช้เบราว์เซอร์เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้กดอนุญาตใช้งาน คุกกี้จะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้และนำเสนอเนื้อหาออกมาให้เหมาะสม  ทำให้การใช้งานบนเว็บไซต์ง่ายและผู้ใช้รู้สึกประทับใจเมื่อใช้งานเว็บไซต์

 

ผู้ประกอบการท่านใด ต้องการเดินบนเส้นทางธุรกิจออนไลน์ ปรึกษา Exvention ได้เลยครับ นอกจากนี้เรายัง รับทำเว็บไซต์ อีกด้วยท่านใดสนใจติดต่อเราได้เลยครับ

 

reference :

ทำความรู้จักคุกกี้ คืออะไร ?

คุกกี้มีผลกระทบกับความคุ้มครองอย่างไร

คุ๊กกี้ในคอมพิวเตอร์คืออะไร มีหลักทำงานและประโยชน์กับเบราว์เซอร์อย่างไร มีคำตอบ

Popup กับ Policy เรื่องที่คนมักเข้าใจผิด