Marketing Analytics

Marketing Analytics คืออะไร สายงานนี้ทำอะไรบ้าง

Marketing Analytics คืออะไร ถือว่าเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่คนให้ความสนใจ หลายๆคนมักจะเข้าใจว่า คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงแคมเปญต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การจะสร้าง Value และวิเคราะห์ Insight ของลูกค้า ได้นั้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการทำการตลาดดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้เราจะมาให้ความรู้พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาดกัน

 

Marketing Analytics คืออะไร

Marketing Analytics คือ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำการตลาดดิจิทัลผ่านการใช้งาน Platform และ Tools เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญต่างๆ โดยที่เครื่องมือทางเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยเหลือนักการตลาดในการจัดเก็บ วิเคราะห์ รวมถึงการแสดงผลข้อมูลที่มีความแม่นยำ ส่งผลให้นักการตลาดเข้าใจ Insight ของกลุ่มลูกค้า และนำไปปรับปรุงพัฒนาแคมเปญได้ อย่างไรก็ตาม การจะสร้าง Value และวิเคราะห์ Insight ได้นั้น เราต้องมีการ  Optimize กระบวนการทำงานภายในองค์กร รวมถึงการเลือกนำเทคโนโลยีที่ถูกต้องมาใช้ด้วย

งานของนักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนั้น มีความแตกต่างกันออกไป เพราะลักษณะของงานนั้นมีความหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นสายงานคร่าวๆ ได้ดังนี้

 

สายงานของ Marketing Analytics มีอะไรบ้าง

1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Predictive Modeling

สายงานนี้เน้นไปในการทำ Predictive Model ที่ผสมผสานกับเทคนิคของ Data Science เช่น การนำ Algorithm ชอง Machine Learning มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้า ช่วยให้นักการตลาดสามารถแบ่งกลุ่มของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจะทำงานสายนี้ได้นั้น จะต้องมีคุณภาพของข้อมูล และระบบโครงสร้างของบริษัทที่ดี เพื่อลดปัญหาในการนำไปใช้งานจริง เนื่องจากการทำ Research and Development ในงานด้านนี้อาจต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างทักษะสำหรับคนที่เหมาะแก่การทำงานในสาย Predictive Modeling ได้แก่ ความรู้ด้านภาษา Python, SQL, SAS และการนำเทคนิคของ Machine Learning มาประยุกต์ร่วมกับการตลาด

 

2. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหา Insight ของลูกค้า

สายงานนี้เน้นไปในการทำ Data Visualization, Dashboard, Reporting, Analysis จาก Data Set ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะหา Insight ของลูกค้า ทำให้สามารถตัดสินใจและนำข้้อมูลไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ Analytics ผ่าน Tools ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม, ปัจจัยในการซื้อสินค้า, ประสิทธิภาพของแคมเปญ และการแบ่งกลุ่มลูกค้า

การทำงานโดยรวมของสายนี้จะเน้นมาทางด้านการตลาดที่ทำงานควบคู่ไปด้วยการวาง Flow ของข้อมูลและ จัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างทักษะสำหรับคนที่เหมาะแก่การทำงานในสายนี้ ได้แก่ ความรู้ด้านภาษา Python, SQL, R และBusiness Intelligence Tools ต่างๆ เช่น Google Data Studio, Power BI รวมถึงความรู้ในการทำ Analytics และ Data Visualization เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับแนวทางทางการตลาด

 

3.วิเคราะห์ข้อมูลโดยเน้นที่ใช้การเครื่องมือเป็นหลัก

สายงานนี้คล้ายกับสายการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มีการทำ Dashboard และ Report แต่งานที่เพิ่มควบคู่มาด้วยก็คือ การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง ผ่านการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics, CRM , Heatmap ซึ่งอาจจะต้องมีความรู้ในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ รวมถึงมีความรู้ในการทำการตลาดแบบอัตโนมัติอีกด้วย ตัวอย่างทักษะสำหรับคนที่เหมาะแก่การทำงานในสายนี้ ได้แก่

การติดตั้ง SDK  เพื่อช่วยให้เครื่องมือ ต่างๆ เช่น Google Analytics, Adobe Analytics, CRM สามารถเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวมถึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล

สายงานนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ Developers เพราะต้องมีการดูแลการเชื่อมต่อข้อมูล การดึง API จากระบบมาจัดเก็บให้เป็นระเบียบ โดยสายงานนี้จะนำ Raw Data จาก Platform ต่างๆ มาใช้งานในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อทำ Automation เพื่อให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างทักษะสำหรับคนที่เหมาะแก่การทำงานในสายนี้ ได้แก่ ความรู้เรื่องรายละเอียดในการเก็บและ รับส่งข้อมูล รวมถึงเขียน API เพื่อให้ระบบทำงาน

 

5. Market Research

สายงานนี้จะเน้นไป จะรวบรวมข้อมูลภายนอก เช่น Social Media, Website, Blog, UX UI ฯลฯ เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเชิงลึกนี้ ไปต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ตัวอย่างทักษะสำหรับคนที่เหมาะแก่การทำงานในสายนี้ ได้แก่ การใช้งาน Social Listening Tools สำหรับรวบรวมข้อมูลกิจกรรม บนโลก Online ทั้งหมด

 

สรุปเกี่ยวกับ Marketing Analytics

การทำการตลาดในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั้น ต้องรู้เท่าทันและก้าวตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ การจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ควรมีความเข้าใจในเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าต้องการทำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด, ใช้ทักษะแบบไหน และต้องการความร่วมมือจากสายงานใด เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

ผู้ประกอบการท่านใด ต้องการเดินบนเส้นทางธุรกิจออนไลน์ ปรึกษา Exvention ได้เลยครับ นอกจากนี้เรายัง รับทำเว็บไซต์ อีกด้วยท่านใดสนใจติดต่อเราได้เลยครับ

 

Reference :
งานของนักวิเคราะห์การตลาดต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างนะ
3 พื้นฐานที่คุณต้องรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล
6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาดขับเคลื่อนองค์กร ที่คุณควรเริ่มนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้