เทรนด์การตลาด

ทำการตลาดอย่างไรให้ปัง ! รวม 14 เทรนด์การตลาด ปี 2023 มีอะไรบ้าง

การทำตลาดแบบใหม่ๆนั้นจะช่วยให้สินค้าและบริการของเรานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เมื่อเราตาม เทรนด์การตลาด เราก็จะรู้แนวทางของการตลาดในปัจจุบันว่าควรไปในทิศทางใด

 

 

การตลาด คืออะไร

กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้าที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “การตลาด” จะเห็นได้ว่าในโลกของปัจจุบัน การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด

การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้ถือหุ้น การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่า

มโนทัศน์ 5 อย่างหลัก ๆ ที่องค์การสามารถเลือกเพื่อนำไปดำเนินการธุรกิจได้แก่ มโนทัศน์เน้นการผลิต เน้นผลิตภัณฑ์ เน้นการขาย เน้นการตลาด และเน้นการตลาดองค์รวม ซึ่งองค์ประกอบสี่อย่างของการตลาดองค์รวมคือ การตลาดความสัมพันธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร และการตลาดรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มของภาระหน้าที่ที่สำคัญต่อการจัดการการตลาดที่ประสบผลสำเร็จประกอบไปด้วย การมองการตลาดเชิงลึก การติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้า การสร้างตราสินค้าที่มั่นคง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้า การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่า การสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด 

 

แนวความคิดทางการตลาด 

นักการตลาดมีแนวความคิดทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแผนการตลาดและบริการลูกค้าที่แตกต่างกันดังนี้ 

  1. แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต
  2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
  3. แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย 
  4. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด
  5. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม 
  6. แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ 

 เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ นักการตลาดจะต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย กำหนดตลาดเป้าหมาย และกำหนดส่วนประสมทางการตลาด ที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเป้าหมาย ให้ได้รับความพอใจสูงสุดดังนี้

1. กำหนดตลาดเป้าหมาย คือการกำหนดกลุ่มลูกค้า หรือตลาด ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.1 บุคคลธรรมดาในตลาดผู้บริโภค

1.2 ผู้ที่ซื้อเป็นสถาบันหรือองค์กรในอุตสาหกรรม


2. กำหนดส่วนผสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)

2.2 ราคา (Price)

2.3 การจัดจำหน่าย (Place)

2.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 

อัปเดต 14 เทรนด์การตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2023

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับ Influencer 

ในอดีตการทำการตลาดในรูปแบบ Word of Mouth หรือการตลาดแบบบอกต่อ ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีมาก เนื่องจาก การบอกต่อระหว่างบุคคลที่เรามีความนับถือ และ เชื่อใจจะทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้ากับเรา แต่สำหรับยุคดิจิทัลนั้น กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ คือบุคคลดังที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก และ อินฟลูเอนเซอร์บางกลุ่มก็ได้รับความไว้วางใจในฐานะนักรีวิว ดังนั้น การที่แบรนด์เลือกอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทหรือรีวิวสินค้าและบริการจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้ โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์ทำการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์ในระยะยาว เพื่อให้เกิด ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Loyalty


2. เน้นคอนเทนต์วิดีโอและไลฟ์สตรีม 

คอนเทนต์รูปแบบวิดีโอได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2020 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะคอนเทนต์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจาก Instagram และ TikTok โดยผลลัพธ์ที่ผ่านมา แบรนด์ส่วนใหญ่ได้รับทั้งการรับรู้แบรนด์ และ Engagement เพิ่มขึ้นสูงจากกลุ่ม Millennials และ Gen Z ส่วนการไลฟ์สด หรือ ไลฟ์สตรีม เป็นเทรนด์การตลาดที่คุณผู้อ่านอาจได้เห็นกันในหลาย ๆ แพลตฟอร์มเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ Instagram

โดยรายงานจาก data.ai เผยว่า คอนเทนต์รูปแบบไลฟ์สตรีมนั้น ผู้ชมใช้เวลาผ่านสมาร์ทโฟนมากถึง 548 ล้านชั่วโมงในปี 2021 จากนี้ผลสำรวจจากทั่วโลก (ยกเว้นประเทศจีน) เผยว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนใช้เวลาบนแอปฯโซเชียลมีเดียไปกับการดูไลฟ์สตรีมมากที่สุด


3. Data ประเภท Third-Party Cookie จะค่อยๆ หมดไป 

Third-Party Cookie คือข้อมูลที่มาจากแพลตฟอร์มต่างๆ หรือจากแหล่ง Ad Networks เช่น FacebookและGoogleโดยข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณมากและเข้าถึงได้ง่ายทำให้การทำการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการยิงโฆษณา แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมาย PDPA ในประเทศไทยเริ่มมีข้อกำหนดให้ผู้ใช้งานบนโลกดิจิทัลสามารถตั้งค่าได้ว่า จะอนุญาตให้เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เก็บข้อมูลได้หรือไม่ ทำให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพลดลง และอาจทำให้การวัดผลลัพธ์ทางการตลาดไม่แม่นยำ

อีกทั้งทาง Google ยังประกาศอีกว่าในปี 2023 ทาง Google เองก็จะเลิกเก็บคุ้กกี้ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนั้น นักการตลาด และ “ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ Data แบบ Firs-Party Data  และใส่ใจกับการทำการตลาดแบบ Personalization เพื่อให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง”


4. Agile Marketing

โลกของเราก้าวหน้าไวทั้งในเรื่องเทรนด์การบริโภค เทคโนโลยี และความว่องไวในการตอบโจทย์ตลาด ดังนั้น การเข้าถึงลูกค้าจึงสำคัญเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย Agile Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


5. ปรับปรุง User Experience อย่างต่อเนื่อง 

User Experience หรือ UX คือการคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หรือกลุ่มเป้าหมายบนโลกดิจิทัล ถึงแม้ว่าสินค้า และ บริการของเราน่าสนใจ หรือมี โปรโมชันที่น่าดึงดูด แต่หน้าเว็บไซต์ออกแบบได้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งานไม่สะดวกอาจทำให้เสียลูกค้าได้โดยง่าย และ กลายเป็นรองคู่แข่ง


6. พัฒนา Voice Search เพื่อต่อยอด SEO

 การใช้คำสั่งเสียงยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องในการทำการตลาดดิจิทัล เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่นิยมใช้คำสั่งเสียงเพื่อหาข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบแบบรวดเร็ว อีกทั้ง Voice Search มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา SEO ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เว็บไซต์ blogging wizard เผยว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์นิยมใช้คำสั่งเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลมากกว่าการเสิร์ชในปี 2022 และ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง


7. VR มาแรงไม่แพ้กัน 

ในปี 2021 บริษัท Meta (Facebook) ได้ออกแบบ Metaverse โดยผสานโลกจริง และ โลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นการทำการตลาดในรูปแบบ Virtual Reality (VR) ยังคงเป็นที่น่าจับตา และ พัฒนาต่อไป ซึ่งหลาย ๆ แบรนด์ดัง ก็ได้ใช้ VR เข้ามาทำการตลาดเพื่อโปรโมตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับผู้ใช้งาน


8. AI ยังคงเป็นปัจจัยในการปรับปรุงอัลกอริทึม 

Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การทำธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมก้าวหน้าในยุคดิจิทัล เนื่องจาก AI สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่แม่นยำ การทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล และ การปรับปรุงระบบอัลกอริทึม โดยเทรนด์การใช้ AI ในเชิงการตลาดดิจิทัลโดยทั่วไปในปี 2023 นั้น เราจะเห็นว่า นักการตลาดจะนำ AI มาเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้


9. ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 

ในยุคดิจิทัลที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ยิ่งทำให้แบรนด์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน สำหรับเทรนด์การตลาดปี 2023 หลาย ๆ แพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการ เช่น Facebook และ Google รวมทั้งระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนจะทำการขออนุญาตก่อน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ เก็บไปนั้นเป็นข้อมูลประเภทไหน และ จะอนุญาตให้ใช้หรือไม่


10. ข้อความแบบ Real-Time คือกลยุทธ์การตลาดปี 2023 

การสร้างแพลตฟอร์มข้อความเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ หรือทันท่วงที คือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับการมีพนักงานคอยดูแล และตอบคำถามหน้าร้าน เนื่องจาก ลูกค้าในยุคดิจิทัล เน้นความว่องไว และ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น แบรนด์ควรหาช่องทางสร้างแชทบอท หรือมองหาแอดมินที่ยินดีคอยให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อตอบคำถามลูกค้าได้ทันเวลา และ ไม่เสียโอกาสในการขาย


11.  Email Marketing ยังไม่ตกเทรนด์ 

Email marketing หรือการทำการตลาดผ่านอีเมลยังคงใช้ได้ผลเสมอ โดย 82% ของธุรกิจ B2B ระบุว่าการใช้อีเมลส่งโปรโมชัน และ ข่าวสารไปยังลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ช่วยกระตุ้นการขาย และ เพิ่มอัตรา Conversion บนเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี


12. มองหาเอเจนซี่เพื่อปรับปรุงการตลาด 

ปัจจุบันมีเอเจนซี่ที่คอยให้บริการด้านการตลาด การทำโฆษณา เป็นที่ปรึกษา และ ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์อยู่มากมาย หากแบรนด์ไหนต้องการคำปรึกษาเฉพาะทางก็สามารถมองหาเอเจนซี่ที่ใช่ มาช่วยพัฒนาธุรกิจของเราให้ก้าวต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในตลาดอุตสาหกรรมของเราเองอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ ขนาดใหญ่ หรือ ขนาดย่อม ก็สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อลับคมแผนการตลาดให้ดีขึ้น หรือจะเป็นการจัดอบรมเทรนนิ่งทักษะที่จำเป็นให้กับนักการตลาด เพื่อให้เครื่องมือใหม่ ๆ ให้เป็นมืออาชีพและเท่าทันต่อเทคโนโลยีในปี 2023


13. การทำ User-Generated Content

User-Generated Content คือการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านผู้บริโภคตัวจริงที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ บริการเราโดยตรง โดยไม่ได้มีการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการรีวิว การโพสต์ภาพถ่าย หรือข้อความที่กล่าวถึงแบรนด์ ซึ่งจะคล้ายกับการตลาดแบบบอกต่อ เพื่อให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น ทำให้แบรนด์มียอดขายที่ดีขึ้นเมื่อมีการรีวิวสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย และสามารถสร้าง Engagement ได้เป็นอย่างดีในอีกช่องทาง


14. คำนึงถึง Page Speed 

ความเร็วบนหน้าเว็บไซต์ เป็นเรื่องที่แบรนด์จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เนื่องจากความเร็วของการประมวลผลบนเว็บไซต์มีผลต่อการทำ SEO และ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานมีปัญหาในการเข้าไปยังหน้าเว็บ หรือเว็บดาวน์โหลดช้า ก็อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนใจไปเข้าเว็บไซต์คู่แข่งได้เช่นกัน

 

สรุป

การตลาด ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการขายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ แน่นอนว่า ถ้ามีการตลาดที่ดีและตาม เทรนด์การตลาด จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นฉะนั้นการตามเทรนด์ของตลาดอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการขาย และแน่นอนว่า การตลาดที่ดี จะนำไปสู่อะไรที่ดี

 

ผู้ประกอบการท่านใด ต้องการเดินบนเส้นทางธุรกิจออนไลน์ ปรึกษา Exvention ได้เลยครับ นอกจากนี้เรายัง รับทำเว็บไซต์ อีกด้วยท่านใดสนใจติดต่อเราได้เลยครับ

 

Reference :
อัปเดต 14 เทรนด์การตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์ธุรกิจปี 2023
ความหมายของการตลาด
ความหมายและความสำคัญทางการตลาด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *